uDoktora.pl

Zdrowie i choroby – dowiedz się wszystkiego

Czym jest narkoza? Co warto wiedzieć na ten temat?

Znieczulenie to radzenie sobie z bólem pacjenta i innymi problemami psychicznymi i fizycznymi podczas zabiegów medycznych, chirurgicznych lub stomatologicznych.

Jest to ogólny termin, który odnosi się do podawania leków lub kombinacji leków w celu wywołania utraty przytomności u zwierząt, ludzi i innych organizmów. Znieczulenie chirurgiczne również zapobiega bólowi, ale nie zapobiega chorobom ani nie leczy. Znieczulenie zwykle zmniejsza lub eliminuje ból i cierpienie odczuwane przez pacjentów podczas operacji i innych procedur medycznych. Krótko mówiąc, jest to zabieg ratujący życie, stosowany w leczeniu choroby lub urazu pacjenta.

Historia narkozy

Jakie były początki narkozy? Przed XX wiekiem znieczulenie ogólne w medycynie było rzadkością. Większość operacji wykonywano w przeszłości znieczulająco, ponieważ było to szybsze i bezpieczniejsze niż leczenie bez znieczulenia. Jednak większość operacji można teraz wykonać bez znieczulenia, ponieważ współczesna medycyna tak bardzo się rozwinęła. Znieczulenie jest skuteczne w wielu sytuacjach, ale wiąże się z ryzykiem.

Jeśli odpowiedni środek znieczulający nie zostanie podany lub zostanie podany nieprawidłowo, pacjenci mogą cierpieć z powodu niebezpiecznych skutków ubocznych, takich jak podwyższone ciśnienie krwi, trudności w oddychaniu i utrata przytomności. Jednakże, jeśli środek znieczulający jest podawany prawidłowo, pacjenci mogą przechodzić bezbolesne operacje.

Narkoza a anestezjologia

Anestezjologia poczyniła daleko idące postępy w medycynie, umożliwiając lekarzom wykonywanie niezbędnych zabiegów bez narażania życia pacjentów. Jednak wiele osób postrzega znieczulenie jako formę bezmyślności, a nawet śmierć w przypadku nieprawidłowego podania.

Pomimo tego błędnego przekonania, współczesna medycyna sprawiła, że znieczulenie jest dostępne dla prawie każdego z drobnymi problemami zdrowotnymi, które kiedyś stały na drodze możliwości leczenia.