uDoktora.pl

Zdrowie i choroby – dowiedz się wszystkiego

Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia

Pierwsza pomoc, którą należy wykonać w przypadku zatrucia obejmuje:

  • Natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy, aby wezwać karetkę i natychmiastową pomoc medyczną;
  • Wyeliminuj środek trujący poprzez przemycie dotkniętego miejsca wodą, jeśli jest to substancja mająca kontakt ze skórą, lub poprzez zmianę środowiska, jeśli jest to substancja wdychana;
  • Utrzymuj poszkodowanego w pozycji leżącej bocznej, jeśli straci przytomność;
  • Poszukaj informacji o substancji, która spowodowała zatrucie, jeśli to możliwe, np. sprawdź ulotkę leku, lub obecność trujących zwierząt w pobliżu, aby przekazać te informacje zespołowi medycznemu.
  • Należy unikać spożywania płynów lub wywoływania wymiotów, zwłaszcza jeśli spożyta substancja jest nieznana, kwaśna lub żrąca, ponieważ może to pogorszyć działanie substancji na przewód pokarmowy.

Sposób przeprowadzania leczenia

Leczenie zatruć różni się w zależności od przyczyny i stanu klinicznego osoby i może być rozpoczęte w karetce lub po przybyciu na miejsce zdarzenia przez zespół medyczny i obejmuje:

Ocena parametrów życiowych, takich jak ciśnienie krwi, bicie serca i utlenowanie krwi, a w razie potrzeby stabilizacja parametrów życiowych za pomocą np. nawodnienia lub użycia tlenu;

  • Ustalenie przyczyn zatrucia, poprzez analizę historii choroby, objawów i badania fizykalnego poszkodowanego;

Detoksykacja organizmu poprzez zmniejszenie jego ekspozycji na substancję toksyczną poprzez płukanie żołądka, nawadnianie solą fizjologiczną przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, podawanie węgla aktywowanego w przewodzie pokarmowym w celu ułatwienia wchłaniania środka toksycznego lub płukanie jelit środkami przeczyszczającymi, takimi jak mannitol; Jeśli to możliwe, medycy podadzą antidotum, ponieważ istnieją specyficzne antidotum dla każdego rodzaju substancji – jest to ciekawostka, którą znaleźliśmy w www.eagleexpress.pl

Poza tym, aby uniknąć wszelkiego rodzaju zatruć, należy zwracać uwagę na produkty, z którymi ma się styczność na co dzień, głównie chodzi o osoby pracujące z produktami chemicznymi np. w fabrykach czy na plantacjach, konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej.

Szczególną uwagę należy zwrócić również na dzieci, które są bardziej narażone na kontakt z toksycznymi produktami lub ich przypadkowe spożycie oraz na wypadki domowe, dlatego środki czystości i leki powinny być przechowywane poza ich zasięgiem.